Ghidul solicitantului si anexele M5 – 6B_EURI_APEL 1_2023 si Ghidul solicitantului si anexele M5 – 6B_FEADR_APEL 1_2023

INVESTITII_FEADR

00_Ghidul_Solicitantului_M5_6B_FEADR_MAI_2023

Anexa_1_CEREREA_de_FINANTARE_INVESTITII.pdf

Anexa_2.1_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_mai_2023

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa_4_Rez._fin._recensamant_pop._2011_Tabelul_nr.3

Anexa_5_Declaratie_raportare_plati_GAL

Anexa_6_Model_HCL_AGA_implementare_proiect

Anexa_7_Fisa masurii_M5_6B__2023 Anexa_7_Fisa masurii_M5_6B__2023

Anexa_8_Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL

CES6_Fisa_de_evaluare_INVESTITII

Formular_IS6

Formular_VT6

 

SERVICII_FEADR

00_Ghidul_Solicitantului_M5_6B_FEADR_MAI_2023

Anexa_Formular E1.1L _CERERE DE FINANTARE_SERVICII

Anexa 1 la CF_servicii_BUGET INDICATIV

Anexa 2 laCF_servicii_DECLARATIE

Anexa 3 la CF_servicii_GRAFIC DE IMPLEMENTARE

Anexa_5_Declaratie_raportare_plati_GAL

Anexa_6_Acord_de_cooperare_parteneriat_model

CES6_Fisa_de_evaluare_SERVICII

Formular_IS6

Formular_VT6

Formular_VT6

 

 

 

 

 

 

INVESTITII_EURI

Ghidul_Solicitantului_M5_6B_EURI_APR_2023

Anexa_1_CEREREA_de_FINANTARE_INVESTITII.pdf

Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_APR_2022

Anexa_2.1_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa_4_Rez._fin._recensamant_pop._2011_Tabelul_nr.3

Anexa_5_Declaratie_raportare_plati_GAL

Anexa_6_Model_HCL_AGA_implementare_proiect

Anexa_7_Fisa masurii_M5_6B_EURI

Anexa_8_Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL

CES6_Fisa_de_evaluare_INVESTITII

Formular_VT6

Formular_IS6

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina, sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.
Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene în România, cât si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene în România.
Pagina web www.galoameniideltei.ro este realizata in cadrul proiectului ”Acordarea finantarii nerambursabile, de catre Autoritatea Contractanta, pentru Sub-masura 19.4 Sprijin  pentru cheltuieli de functionare si animare”, finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, contract de finantare subsecvent nr. 1 / C19401153011623818298 din data de 25.11.2016, cu o valoare de 375.660 euro / 1.699.485,84 lei.