Contact

Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr.5562/327/2016 din 02.09.2016
Nr. si data inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor: 9/02.09.2016
Operator date cu caracter personal: 2920
C.I.F. 36513961/12.09.2016
Reprezentant legal/Presedinte: Ileana ENE
Autorizatie de functionare "GAL Oamenii Deltei"

Sediu social:

  • Comuna Chilia Veche, Sat Chilia Veche, Str. Dunarii, nr. 64, Judeţul TULCEA, CP 827050
  • E-mail: office@galoameniideltei.ro
  • Website: www.galoameniideltei.ro

Sediu administrativ / Sucursala Tulcea:

  • Municipiul Tulcea, Str. Mircea Voda, nr. 49, camera 305, judetul Tulcea, CP 820134
  • Telefon fix: 0371 007 414
  • E-mail: office@galoameniideltei.ro
  • Website: www.galoameniideltei.ro

PROGRAM DE FUNCTIONARE:

L - V: 9.00 – 17.00Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina, sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.
Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene în România, cât si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene în România.
Pagina web www.galoameniideltei.ro este realizata in cadrul proiectului ”Acordarea finantarii nerambursabile, de catre Autoritatea Contractanta, pentru Sub-masura 19.4 Sprijin  pentru cheltuieli de functionare si animare”, finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, contract de finantare subsecvent nr. 1 / C19401153011623818298 din data de 25.11.2016, cu o valoare de 375.660 euro / 1.699.485,84 lei.