Categorie: Info la zi

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ in cadrul proiectului „LEADER GastroTOUR”

Sinteti pasionat de gastronomie și pregătit pentru o provocare culinară în regiunile istorice ale României? Vino alături de noi pentru crearea unei rețele de puncte de gastronomie locală, rute tematice gastronomice și organizarea de evenimente culinare cu impact pozitiv asupra dezvoltării lanțurilor scurte alimentare şi a turismului gastronomic local. Vei avea ocazia sa afli mai […]

START proiect cooperare “LEADER GastroTOUR”

“LEADER GastroTOUR” este un proiect de cooperare derulat în parteneriat de GAL Dealurile Târnavelor, GAL Oamenii Deltei, GAL Plaiurile Bustriței, GAL Țara Oașului și GAL Sucevița – Putna în perioada martie 2021 – iulie 2022, cu finanțare din PNDR 2014-2020, Măsura 19- LEADER, Submăsura 19.3, componenta b. Obiectivul general al proiectului este promovarea turismului gastronomic […]

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina, sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.
Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene în România, cât si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene în România.
Pagina web www.galoameniideltei.ro este realizata in cadrul proiectului ”Acordarea finantarii nerambursabile, de catre Autoritatea Contractanta, pentru Sub-masura 19.4 Sprijin  pentru cheltuieli de functionare si animare”, finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, contract de finantare subsecvent nr. 1 / C19401153011623818298 din data de 25.11.2016, cu o valoare de 375.660 euro / 1.699.485,84 lei.