Grupul de Actiune Locala Oamenii Deltei

Asociatia GAL Oamenii Deltei este o organizatie neguvernamentala formata din 15 parteneri – entitati private si publice din teritoriile administrative ale comunelor Chilia Veche, Crisan, C.A.Rosetti si Maliuc. Intreg teritoriul administrativ face parte din Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii, una dintre cele mai complexe zone umede de pe glob. Mai mult, teritoriul GAL Oamenii Deltei reprezinta cea mai valoroasa zona naturala a Deltei Dunarii, respectiv “inima Deltei” (zona dintre brațele Chilia și Sfântu Gheorghe).

In baza autorizatiei de functionare nr. 153/21.09.2016, emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatia GAL Oamenii Deltei poate desfasura activitati specifice implementarii masurilor 19.2 – ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” si 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, in perioada de programare 2014-2020.

Vezi detalii.....

Image Map

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina, sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.
Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene în România, cât si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene în România.
Pagina web www.galoameniideltei.ro este realizata in cadrul proiectului ”Acordarea finantarii nerambursabile, de catre Autoritatea Contractanta, pentru Sub-masura 19.4 Sprijin  pentru cheltuieli de functionare si animare”, finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Masura 19 LEADER, contract de finantare subsecvent nr. 1 / C19401153011623818298 din data de 25.11.2016, cu o valoare de 375.660 euro / 1.699.485,84 lei.